Информация за доставка

1. Доставката се извършва от куриерска фирма Еконт Експрес - до офис на Еконт или до адрес посочен от потребителя, като цената на доставка се изчислява по тарифи на Еконт автоматично и е за сметка на получателя. Наложения платеж оскъпява цената за доставка. Изберете "НЕ" на Наложен платеж и платете с Карта или по Банка, за по-ниска цена на доставка. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти(ако са с наложен платеж). Ако плащането се извършва с банков превод, доставката се извършва след получаване на превода в сметката на Бул Ком Тех ЕООД.  Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

3. Бул Ком Тех ЕООД  или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

4. Доставки не се извършват в почивните дни и официалните празници. Документите съпътстващи доставката на стоката са: оригинал на фактура с включен ДДС и гаранционна карта.

5. Срокът за комплектоване и доставка на поръчката е от 1 до 5 работни дни, зависи от наличността и доставката до нас от производителя или вносителя на дадения продукт.
 
ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА
1. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
1.1. Видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания;
1.2. Стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
1.3. Цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
1.4. Не е спазен срока на доставка.
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗП, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

2. Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

3. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от Бул Ком Тех ЕООД , а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.

4. При производствен дефект на продукта са в сила гаранционните условия на производителя.

5. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗП потребителят може да упражни правата си в 14 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани.